Design Thinking Workshop (2-daags)

Business card Gate20eight
Limited edition ‘business cards’ available!
27 juni 2016
drone workshop 7
Dreaming about Drones
5 september 2016
Design Thinking Workshop Gate20eight

Afgelopen maandag en dinsdag heeft Gate20Eight samen met de The HiveMind Network voor twee klanten een workshop Design Thinking gefaciliteerd. De uitdagende vraag was hoe deze twee partijen gezamenlijk hun klanten beter kunnen helpen. Twee dagen, drie pakken flipcharts, tientallen Sharpies en honderden geeltjes verder kijken we terug op een unieke sessie met uitzonderlijke resultaten!

 

Aanleiding

Zonder gebruik te maken van digitale toepassingen red je het als organisatie niet meer; het is een noodzaak om te overleven, dat is duidelijk. Een vakantie boeken via Airbnb, de thuis thermostaat alvast aanzetten vanuit de auto en betalen met je smartphone; de klant is eraan gewend en verwacht van ieder bedrijf dat het met zijn tijd mee gaat.

Zo speelt een steeds groter deel van de klantreis van onze klant zich via ‘digitale’ technologie af. Maar digitaal is meer dan technologie alleen. Het gaat ook over anders denken en doen. Bijvoorbeeld samenwerkingen aangaan met andere partijen, partijen die net even anders denken en doen.
Vanuit dit vertrekpunt zijn we aan de slag gegaan; hoe kunnen twee verschillende organisaties met de klant als gedeelde passie samen een uitzonderlijke klantervaring creëren?

 

Doelstelling

Om deze uitzonderlijke klantervaring te creëren werd gebruik gemaakt van de methodiek van Design Thinking. Concreet waren de doelstellingen voor deze twee dagen als volgt:

  • Help iedereen in de kamer bekend te worden met ‘Design Thinking’
  • Doe dit door de technieken van design thinking toe te passen op een ‘real life’ klant situatie
  • Zorg voor twee plezierige, stimulerende en lonende dagen, die je anders laten denken dan daarvoor!

 

Aanpak

Met de uitgangspunten en het proces van Design Thinking als leidraad hebben we nieuwe mogelijkheden ontdekt om de ideale klantervaring te creëren.  We hebben hiertoe grofweg drie fasen doorlopen.

De eerste fase ‘Understand’ staat volledig in het teken van de klant; wie is hij? wat zijn de verwachtingen? en wat zegt, denkt en voelt hij? Op basis hiervan hebben we inzichtelijk gemaakt wat nu precies de behoefte is en waar de pijnpunten in onze dienstverlening zitten.

De volgende fase ‘Explore’ bouwt verder op de in kaart gebrachte behoeften en pijnpunten. Door de verschillen goed te analyseren hebben we niet alleen heel veel ideeën voor het oplossen van bestaande problemen bedacht, maar hebben we ook nieuwe behoeften gesignaleerd en uitgewerkt in nieuwe diensten.

In de derde fase ‘Prototype’ zijn we aan de slag gegaan met het uitwerken van alle ideeën in een aantal nieuwe klantreizen. We hebben dit concreet gemaakt door de reis uit te tekenen in een storyboard en de specifieke nieuwe diensten uit te werken in o.a. smartphone templates.

Om elkaar gedurende deze twee dagen continu scherp te houden, hebben we na elke fase de inzichten, ideeën en uitwerkingen aan elkaar ‘gepitched’.

 

Resultaat

De uitkomsten van deze twee dagen waren boven verwachting. “We hebben niet alleen geleerd en ervaren hoe we complexe vraagstukken en wilde ideeën op een gestructureerde manier kunnen uitwerken tot concrete en realistische mogelijkheden. Maar zijn ook de deur uitgelopen met een uitwerking van die concrete en realistische mogelijkheden!

Een mooie en veelbelovende eerste stap in de verdieping van de samenwerking tussen deze twee partners!

Lees hier meer over onze aanpak voor design thinking workshops !